RIK PÅ PROTEIN OCH BEGRÄNSAD KOLHYDRATER

protein_rich_inline

De flesta djurälskare har inte en aning om relationen mellan protein och kolhydrater i maten de ger till sina husdjur. Det är dock ganska enkelt: om den ena är högre så måste den andra sänkas. Ju mer protein i maten, desto mindre rum för kolhydrater.
Det är bra. Protein är nödvändigt, men hundar har absolut inget behov av kolhydrater. Även då det är allmänt känt att kolhydrater är en ledande orsak till fetma och diabetes hos katter och hundar innehåller den vanliga hund- och kattmaten ofta mer än 50 % kolhydrater.

Begränsad mängd kolhydrater

Hundar och katter behöver inte kolhydrater. Deras naturliga kost innehåller få, om ens några. Hundar och katter är köttätare som har utvecklats för att använda animaliska proteiner och fetter som energikällor. Kolhydrater som ris eller majs är tomma kalorier som ger lågt näringsvärde och kan orsaka att blodsockret stiger eller sjunker och kan orsaka diabetes, insulinresistens och ökad kroppsvikt. I maten från ACANA är kolhydraterna begränsade till ungefär hälften av nivåerna som man finner i den vanliga maten och innehåller ångkokt havre som enda lågglykemiska spannmålsingrediens

Ångkokt havre: Alla spannmål är inte lika

Medan de flesta spannmål smälts snabbt och orsakar en snabb och stor ökning av blodsockret, smälter en del långsamt, vilket gör att blodsockret stiger mindre och över en längre tid. Glykemiskt index(GI)är ett system för att rangordna kolhydrater utifrån deras effekt på blodsockret: Kolhydrater med högt GI bryts snabbt ner och kan orsaka att blodsockret stiger. De är förknippade med fetma och diabetes. Kolhydater med lågt GI går gradvis in i blodet och gör att en höjning av blodsockret kan undvikas och minska fettlagring. Kolhydrater med högt GI, som ris och majs, är förknippade med fetma och diabetes eftersom de bryts ner snabbt och kan orsaka blodsockertoppar. Kolhydater med lågt GI såsom ångkokt havre går gradvis in i blodet och gör att en höjning av blodsockret kan undvikas och minskar fettlagring. Tack vare havrens låga glykemiska egenskaper är ångkokt havre den enda källan för spannmål i alla ACANA produkter. ACANAs havre odlas givetvis lokalt nära Grande Prairie i Alberta.

Havre och det glykemiska indexet

ACANAs enda kolhydratkälla, den ångkokta havren, klassificeras som ett lågt glykemiskt livsmedel. Den har ett glykemiskt index på endast 42. Därför förblir blodsockernivåerna stabila. Känsligheten för insulin ökar på ett fördelaktigt sätt och fettlagringen minskar. Med ett GI på 42 är havren rankad som ett av de spannmål som har lägst GI. Jämför detta med ris som har GI 70, majs som har GI 65 och sötpotatis som har GI 54.

Åmgkokt havre 42
Sötpotatis 54
Majs 65
Ris 70

Vad säger experterna?

Organisationen Association of American Feed Control Officials kontrollerar näringsinnehåll i hund- och kattfoder (2010) och påvisar att varken hundar eller katter behöver kolhydrater i maten. Enligt National Research Council’s Committee on Animal Nutrition (2006) ”verkar det inte finnas något behov av kolhydrater så länge tillräckligt med protein ges”. Eftersom hund- och kattfoderproducenterna inte är skyldiga att redovisa kolhydratinnehåll på förpackningen, är djurägarna ofta omedvetna om att deras husdjurs mat kan innehålla så mycket som 40-60 % av kolhydrater.  Även då det är allmänt känt att kolhydrater är en ledande orsak till fetma och diabetes hos katter och hundar innehåller ofta den vanliga hund- och kattmaten mer än 50 % kolhydrater.